WYNIKI UCZNIÓW KLAS IV-VII OSIĄGNIĘTE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Liczba uczniów w szkole – 382, w tym:

  • uczniów klasy 0 – 17,
  • uczniów klas I-III – 141,
  • uczniów klas IV-VII – 224.

Uczniowie klas IV-VII na koniec roku szkolnego uzyskali:

  • zachowanie: 92 oceny wzorowe, 65 ocen bardzo dobrych;
  • średnia ocen szkoły – 4,41;
  • najwyższa średnia ocen klasy – 4,8 (klasa Va);
  • 92 uczniów uzyskało świadectwo z czerwonym paskiem za średnią minimum 4,75;
  • 71 uczniów uzyskało średnią ocen minimum 5,0.

 

Autor: Andrzej Kosierkiewicz