Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat

/ Irena Sendlerowa/

 

Dyrekcja, nauczyciele języka polskiego oraz opiekunowie gazetki „Szkolne co nieco” ogłaszają II edycję konkursu literackiego dla uczniów klas III – VI Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach na opowiadanie, list, wiersz dotyczący życia i działalności Patronki naszej szkoły – Ireny Sendlerowej.

Prace należy przesłać e-mailem jako załącznik w formacie .doc lub .docx na adres szkp19.konkurs@gmail.com do 4 maja 2014 r. Rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona – 9 maja 2014 r.

Celem konkursu jest zainspirowanie uczniów naszej szkoły wartościami moralnymi i działalnością „Matki dzieci Holocaustu” oraz zachęcenie młodych literatów do twórczych poszukiwań artystycznych i umożliwienie im prezentacji oraz publikacji twórczości własnej w następnych numerach gazetki szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

 

Organizatorzy

 

,,Teraz, idąc do Boga, na pewno się zapyta:

Boże, gdzie Ty byłeś w tych okropnych czasach?

I Bóg jej powie: Byłem w twoim sercu

Irenko i wyryję twe imię na wieczność“.