Rodzice uczniów klas 0 – III, którzy nie złożyli jeszcze uzupełnionych kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o złożenie kart do dnia 7.09.2018 r.

Posiedzenie komisji kwalifikującej uczniów do świetlicy szkolnej odbędzie się w dniu 12.09.2018 r. Listy uczniów zakwalifikowanych do wglądu u nauczycieli świetlicy w dniu 15.09.2017 r.

Do dnia 15.09.2018 r. wszyscy chętni uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia odbywające się w świetlicy szkolnej.

Autor: Marzena Zachariasz