Ogłaszamy konkurs bożonarodzeniowy dla uczniów klas 0 – III na wykonanie pracy plastycznej pt.: “Święta tuż, tuż…” w formacie A4 techniką dowolną.

Prace podpisane na odwrocie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa) należy dostarczyć wychowawcy  do 14 grudnia br.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymają oceny z plastyki.

Organizatorzy konkursu: Urszula Piasecka, Renata Pawelec