Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3

Celem realizowanego„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w naszej szkole w 2018 roku było rozwijanie i wzmacnianie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Ważne było wzmocnienie potencjału i roli biblioteki szkolnej a także uatrakcyjnienie jej księgozbioru poprzez zakup nowości bibliotecznych.Forma finansowania biblioteki szkolnej to dotacja celowa w wysokości 15 tysięcy złotych. 

 1. Jednym z pierwszych zadań było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów       i nauczycieli szkoły na temat :” Książki,które polecam”. W ankiecie brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele. Uczniom  młodszym oraz niepełnosprawnym pomagali rodzice i nauczyciele. Powstała lista książek została skonsultowana z pracownikami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej    w Kielcach a następnie poddana opinii przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Książki po dokładnej analizie ofert wydawniczych  zakupiono we wrześniu,październiku i listopadzie 2018 roku. Zakupiono 973 książek w tym lektury, pozycje  popularnonaukowe i literaturę piękną dla dzieci i młodzieży.
 2. Podczas Dnia Otwartej Szkoły w maju nauczyciele wychowawcy w każdej klasie zapoznali rodziców  z rolą czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Przeczytany został referat pt. „ Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży”. Rodzice wykazali duże zainteresowanie poruszonym zagadnieniem.
 3. Nasza szkoła podjęła współprace z Wojewódzką Biblioteką Publiczną  i Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Kielcach. Uczniowie szkoły uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, w warsztatach oraz w różnych wydarzeniach promujących czytelnictwo. Klasa 1b była na warsztatach        pt.” Legendy o Łysej Górze”. Klasy IIa, I a , III c uczestniczyła w warsztatach pt. „ Cztery strony bajek „- bajki afrykańskie. Klasa 3d  uczestniczyła w cyklu zajęć o lesie pt. „ Poczytam sobie”. Uczniowie klasy 7b wzięli udział              w warsztatach ekologicznych na temat Gór Świętokrzyskich. Klasa Va i Vb uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych pt. „Co wiemy o książce. Gry i zabawy dydaktyczne”.                              

                           ZDJĘCIA NR 1,2,3,4

 • Wycieczka do Archiwum Państwowego w Kielcach. Uczestnictwo w lekcji archiwalnej kl. 7a  pt. „Powstanie styczniowe w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach”. Celem zajęć było zainteresowanie uczniów klasy VII a tematyką powstania styczniowego na terenie województwa świętokrzyskiego i zachęcenie ich do czytania książek o takiej tematyce.

                                         ZDJĘCIA NR 5,6,7,8

 • W grudniu odbył się Mikołajkowy Maraton Czytelniczy, którego celem było rozwijanie aktywności czytelniczej wśród uczniów szkoły. W akcję włączyli się wychowankowie z klas IVA, VII B, VII C oraz z klas III. Fragmenty ulubionych książek czytali uczniowie i nauczyciele w salach lekcyjnych w bibliotece i czytelni szkolnej.                                                                              

                             ZDJĘCIA NR 9, 10,11,12

 • Czytanie rozwija słownictwo, wyobraźnie, umiejętności czytania ze zrozumieniem. Powstają bliskie relacje i więzi emocjonalne między czytającymi i słuchającymi.  Po tej akcji o dużej skali na terenie szkoły został zauważony wzrost czytelnictwa, o czym świadczą statystyki wypożyczeń         z biblioteki szkolnej.Podniesiona została ranga książki, wzrost zainteresowania jej treścią oraz większa dbałość o książkę . Z uwagi na zainteresowanie taką formą czytania ze strony uczniów  zostały zaplanowane kolejne akcje tego typu.
 • Wycieczka do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

                                 ZDJĘCIA NR 13,14

 • W celu zmotywowania uczniów do czytania książek spoza kanonu lektur oraz rozwijania zainteresowań współczesną literaturą młodzieżową odbyły się dwa Szkolne Konkursy Czytelnicze pt. „Czy znasz twórczość Małgorzaty Musierowicz” oraz „Świat fantasy w twórczości Doroty Terakowskiej”. Konkursy skierowane były do uczniów z klas IV-VII. Tematyką konkursów zainteresowały się głównie dziewczęta. I miejsce w konkursie dotyczącym twórczości Doroty Terakowskiej zajęła Bogna Kierkowska z VI a, II miejsce Julia Brudzińska z IV d a III miejsce zajęły Maja Jaros i Zofia Ucig zIV b.

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs dotyczący książek Małgorzaty Musierowicz,pisarki, której książki od lat jak i również obecnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi. W tym konkursie I miejsce zdobyła Barbara Winiarczyk z VII c, II miejsce Anna Panasyuk z VI a, III miejsce Emilia Duda zVII c.

 • Konkurs plastyczny w miesiącu maju, w którym przypada Dzień Bibliotekarza i Bibliotek to doskonała promocja czytelnictwa. Nauczyciel bibliotekarz wykorzystał w tym celu konkurs plastyczny pt. „ Najciekawsza ilustracja książki”  skierowany do uczniów naszej szkoły.  Celem konkursu  było stworzenie ilustracji do książki, która zainspiruje do czytania . Rolą konkursu było również zachęcenie uczniów do wypożyczania zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie twórczości  plastycznych.  Uznanie dla jury zdobyły prace      w kategorii wiekowej klas 1-3  I miejsce Małgorzata Chmielewska kl.3,Małgorzata Bojarska  kl. 3c II miejsce, III miejsce Małgorzata Sławska kl. 3b. W kategorii wiekowej uczniów klas 6-7  jury przyznało I miejsce Jagodzie Rubin z 7c, II miejsce Barbarze Winiarskiej z kl 7c a III miejsce Wiktorii Nowak z 6a. Prace wykazały wysoki poziom i talent artystyczny uczniów  i zostały nagrodzone.

                                   ZDJĘCIA NR 15

 1.  Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów odbyło się poprzez realizowanie projektów czytelniczych w każdej klasie w miesiącach od kwietnia do czerwca 2018 roku. W klasach I – III „W bajkowym świecie”,   „W świecie Andersena”, „Wokół wierszy i bajek”. W klasach IV-VII realizowane były projekty „Książki we współczesnym świecie, „Irlandia w naszej szkole”, „Książka i sport to nasza pasja”, „Książka skarbnicą wiedzy”, „Magiczny świat fantasy”, „Poznaję region w którym żyję –Góry Świętokrzyskie”, „ Problemy młodych ludzi na podstawie literatury młodzieżowej”.
 1. Ciekawym sposobem na upowszechnianie czytelnictwa i promocję biblioteki szkolnej są spotkania autorskie z pisarzami, ludźmi mediów, artystami. W naszej szkole 9 maja 2018 roku odbyło się spotkanie autorskie z regionalistą Ziemi Świętokrzyskiej Stanisławem Kędziorem. Do czytelni, gdzie odbyło się spotkanie i przygotowana została wystawa książek  przybyli przedstawiciele uczniów z klas IV-VII. W twórczości literackiej pana Stanisława Kędziora przewija się motyw małych Ojczyzn, jest ona kopalnią wiedzy o naszym regionie, można z niej czerpać wiedzę jak z podręczników do historii, geografii oraz dowiedzieć się o ludziach, którzy kształtowali obraz Ziemi Świętokrzyskiej. W każdej z  książek pobrzmiewa nuta miłości do Polski. Autor o wszechstronnych zainteresowaniach jest wielkim społecznikiem,utrwala  przemijające wydarzenia, które są ważne dla mieszkańców i posiadają olbrzymią wartość dla potomnych. Uczniowie będący na spotkaniu zainteresowali się warsztatem pisarskim autora i z ciekawością zadawali liczne pytania. Autor chętnie udzielał licznych odpowiedzi na zadawane pytania, dokonał wpisu do kroniki szkoły oraz zrobione zostało pamiątkowe zdjęcie      z tego spotkania.Uczniowie chętniej sięgają po książkę autora , którego mają okazję poznać osobiście. Czytelnictwo wzrasta , a dzieci i młodzież oczekuje kolejnych spotkań. Udział w spotkaniach jest dla uczniów olbrzymim wyróżnieniem i zachętą do czytania, a czasem motywacją do podjęcia własnych prób literackich. Wielu uczniów wyraża chęć pomocy w pracach bibliotecznych do kolejnych przygotowań do spotkań autorskich. Tego typu działania biblioteki , bezpośrednie kontakty z ludźmi bardziej trafiają lepiej do młodzieży i dzieci niż suche słowa nauczyciela.

                             ZDJĘCIA NR 16,17,18,19

 1. W ramach Festiwalu Nauki  odbyła się impreza czytelnicza pt. „Kulinaria       w literaturze”. W ten ciekawy projekt czytelniczy zaangażowali się uczniowie klas IV-VII. Została wykonana wystawka polskich książek kulinarnych oraz wypieków wykonanych przez realizatorów projektu. Chłopcy przygotowali prezentację multimedialną jak jadano w Polsce na bazie książki pt. „Pan Tadeusz”. Wysłuchaliśmy ciekawych fragmentów na temat tradycji dworskiej kuchni w Polsce oraz kuchni  staropolskiej i regionalnej.Motyw sztuki kulinarnej pokazuje obyczaje , rytuały oraz sposoby jedzenia a także zachowania przy stole i posiłki, którymi raczą się bohaterowie literaccy.Młodzież po zakończonej imprezie podsumowała projekt określając, że kulinaria były dużą inspiracją dla twórców, pisarzy i poetów czego dowodzą przytoczone fragmenty dzieł literatury polskiej i światowej. Wielu uczestników spotkania zainteresowało się poruszonym zagadnieniem co zaowocowało potem większą ilością przeczytanych książek o tej tematyce.

                          ZDJĘCIA NR 20, 21

 1.   Konkurs plastyczny „Ekslibris biblioteki szkolnej ”, poprzedziły wystawka ekslibrisów oraz zajęcia z plastyki i z edukacji czytelniczej i medialnej, na których uczniowie poznawali historię znaków własnościowych i techniki  ich wykonywanie. W konkursie wzięli udział uczniowie klas V-VII.  Jury w składzie:  nauczyciel plastyki i nauczyciel biblioteki wyłoniło najlepsze ekslibrisy biblioteki. Zwycięskie prace zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie w holu głównym szkoły.

                                  ZDJĘCIA NR 22,23

 1.  29 maja 2018 r. nauczyciel bibliotekarz  we współpracy z nauczycielem j. polskiego zorganizowały, uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki SP 19 dla uczniów klas z I a,I b z udziałem dyrektora i nauczycieli szkoły. Uczniowie klasy IV a zaprezentowali program artystyczny, w którym wystąpiły postacie z różnych bajek zachęcające pierwszaków do czytania        i szanowania książek. Uczniowie klasy 4a przeprowadzili także quiz ze znajomości baśniowych postaci literackich. Na zakończenie uroczystości pierwszaki otrzymały pamiątkowe „Prośby książki” i „ Zasady zachowania się w bibliotece szkolnej” zakładki do książek oraz pyszne cukierki. Czwartoklasiści zaś na melodię znanej piosenki ”Wsiąść do pociągu…”,wyśpiewali o swojej miłości do książek,zapewniając słuchaczy, że: „ Książka jest dobrym twoim przyjacielem,zawsze pocieszy, nauczy wiele…. A wszem wiadomo, że bez czytania świat jest ubogi jak bez kochania!

                                         ZDJĘCIA NR 24

 1. Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych -zostały podjęte liczne działania biblioteki poprzez spotkania z uczniami, wystawki, konkursy oraz głośne czytania wybranych książek . Na tą okoliczność ogłoszony został Tydzień Głośnego Czytania w dniach 22-26 X 2018 r. W czasie tej szkolnej akcji        w klasach I-VIII na  godzin wychowawczych, na lekcjach języka polskiego, zajęciach świetlicowych nauczyciele przeznaczali całą godzinę lekcyjną na głośne czytanie fragmentów ulubionych książek. Dominowały pozycje przygodowe i przyrodniczo- podróżnicze, były to przeważnie nowe, zakupione książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.

Dnia 15 października w świetlicy szkolnej, w ramach Tygodnia Głośnego Czytania Książki, odbyło się spotkanie z aktorem, panem Lechem Sulimierskim. Gość zachęcał dzieci do czytania książek. Podkreślał ich wyjątkową rolę w poznawaniu świata. Uczniowie mieli również możliwość wysłuchania wybranych wierszy J.Tuwima, J. Brzechwy i L.J. Kerna w interpretacji Pana  Lecha. Gość oczarował wszystkich swoim talentem. Mamy nadzieje, że dzieci będące na spotkaniu częściej będą sięgały po książkę.   

                       ZDJĘCIA NR 25,26 

22 października 2018 roku na zaproszenie nauczycieli świetlicy odbyło się spotkanie z Dorotą Kosmalą , pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej    w Kielcach. Dzieci z uwagą wysłuchały czytanych przez panią Dorotę opowiadań, a następnie chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez zaproszonego gościa.Spotkanie upłynęło      w miłej atmosferze i wywołało wiele pozytywnych przeżyć i emocji.

                                   ZDJĘCIA NR 27,28

          24 X 2018 r. odbył się w bibliotece Szkolny Konkurs Głośnego Czytania.       Wzięli w nim udział uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.      Słuchaczami byli ośmioklasiści. W jury zasiedli nauczyciele rewalidacji.   Dyplomy oraz upominki przygotowane dla odważnych uczestników konkursu       wręczył dyrektor szkoły Andrzej Kosierkiewicz. Aktyw biblioteczny bardzo chętnie włączył się w tegoroczną akcję.

                                 ZDJĘCIA NR 29,30

         Celem akcji głośnego czytania była promocja czytelnictwa, propagowanie idei

         pięknego, głośnego czytania, zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży

         literaturą piękną, wyrobienie nawyków i gustów czytelniczych.

                                            ZDJĘCIA NR 31,32

 1. W bibliotece w listopadzie rozpoczął  działalność dziecięcy Dyskusyjny klub książki. Celem jest kształtowanie postaw czytelniczych, popularyzacja książki, uczestnictwo w życiu literackim oraz zachęcenie do czytania. Uczestniczyć   w nim będą miłośnicy literatury dziecięcej, którzy chcą podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej książki. Spotkania w kilkuosobowych grupach będą miały charakter otwarty a odbywać się będą raz w miesiącu. Każdy uczestnik klubu wypożycza egzemplarz książki do przeczytania. Po dyskusji omówione książki wracają do biblioteki. Uczniowie na inauguracyjnym spotkaniu poznali zasady działania klubu. Do udziału zgłosiły się dzieci z klas III-VI, które często odwiedzają bibliotekę i czytają mnóstwo książek.
 2. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki do potrzeb uczniów. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej na okres ferii zimowych i letnich. Wielu uczniów korzysta z takiej możliwości wypożyczając książki na wakacje i ferie.
 3. Wystawka książek w bibliotece zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                                                     ZDJĘCIA NR 35,36

Wnioski: wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwala uczniom miło spędzać czas na przerwach, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania, dyskusje na temat przeczytanych książek, daje możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa.Możliwość głosowania i decydowania o zakupach, czytanie nowych książek,sprawiło, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce, sugerują nowe zakupy. W bibliotece wciąż funkcjonuje skrzynka z głosami, która nadal jest uzupełniana nowymi propozycjami. Wydaje się nawet, że teraz oddawane głosy są bardziej przemyślane, wartościowe. Czytelnicy chcą mieć wpływ na zakupy nowych książek do biblioteki.

Zwiększyła się w bibliotece obecność rodziców dzieci młodszych.

Wyraźnie wzrosła ilość uczniów korzystających z biblioteki oraz ilość wypożyczeń. 90 % czytelników wypożyczyła już przynajmniej jedną książkę kupioną w ramach Programu.

Program otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole. Na pewno takie będą! Przygoda z książką się nie kończy! Trwa nadal!

 

Autor: Jolanta Wykurz