W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 Sprawdzian Szóstoklasistów zostanie przeprowadzony w zmienionej formule.

Odbędzie się 01.04.2015r. o godzinie 9.00.

Dokładne informacje można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi,  Centralnej komisji Egzaminacyjnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można obejrzeć film instruktażowy, film instruktażowy o sposobie nanoszenia odpowiedzi i zapoznać się z informacjami dla rodziców.

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe przygotowało zbiór informacji nt. nowego Sprawdzianu.

Autor: Joanna Wielicka