Projekt „Culture in a box” rozpoczął się w naszej szkole w październiku 2014r i został zakończony pod koniec czerwca 2014r. W projekcie brali udział uczniowie kl. 4B oraz grupa uczniów ze szkoły podstawowej z Holandii z miasteczka Dubbeldam. Projekt został podzielony na poszczególne etapy, które obejmowały zagadnienia kulturowe naszych krajów oraz najbliższego otoczenia.

Uczniowie kl. 4B wraz z koordynatorami na bieżąco przygotowywali gazetkę eTwinningu w gablocie w szatni oraz opracowywali artykuły na stronę internetową szkoły w odrębnej zakładce, informujące o aktualnych etapach projektu. Wszystkie prace uczniów zostały umieszczone na internetowej platformie eTwinning.

Podsumowując, zgodnie z założonymi celami projekt przyczynił się w znacznym stopniu do poszerzenia wiedzy uczniów na temat kraju partnerskiego- zwyczajów, kultury, systemu edukacyjnego- zainteresowań dzieci z Holandii, co potwierdzili sami uczniowie w czasie ewaluacji końcowej projektu. Koordynatorzy zauważyli polepszenie stopnia komunikacji dzieci w języku angielskim, większą swobodę w tworzeniu wypowiedzi pisemnej oraz zaangażowanie do dalszej pracy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom klasy IV B, którzy tak chętnie wzięli udział w projekcie i nie bali się nowego wyzwania !

 

 

Autor: Michalina Rzepka, Agata Siwoń