13 XII 2018r. uczniowie klas 7a, 7b, i 8a uczestniczyli w zajęciach nt. zagrożeń wynikających z gier hazardowych, w ramach kampanii edukacyjnej Izby Administracji Skarbowej. 

Autor: J.Wielicka