Drodzy Rodzice !

Internet, choć niewątpliwie jest źródłem informacji oraz rozrywki, jest też miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą się natknąć na treści niebezpieczne.

Hejt/hejting i mowa nienawiści to formy cyberprzemocy, które polegają na obrażaniu w sieci innych osób.  To opinia dotycząca konkretnej osoby wyrażona w sposób ostry, raniący i obrażający, często wyrażający pogardę. Zazwyczaj towarzyszy temu wulgarny język. Hejt można wyrażać w sposób: słowny, pisemny i obrazkowy.
Hejt wywołuje takie same reakcje i konsekwencje jak przemoc fizyczna jaką jest bicie, popychanie, kopanie. Wydaje się, że dziś jest to jedno z najpoważniejszych zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież w sieci.

Zapewnienie swoim dzieciom poczucia bezpieczeństwa w Internecie spoczywa głównie na rodzicach. Zadaniem rodziców i opiekunów jest wpojenie dziecku zasady, że do drugiego człowieka należy odnosić się z szacunkiem, nawet jeśli nie zgadzamy się z jego poglądami lub nas zdenerwuje. Ta zasada obowiązuje nie tylko w kontaktach bezpośrednich, ale także w Internecie. Dziecko powinno mieć także świadomość, że sieć nie zapewnia całkowitej anonimowości.

 Dlatego rozmawiajcie z dzieckiem, jak najwięcej. I dawajcie przykład. Bo młodzi ludzie uczą się przez naśladowanie nas dorosłych.

 

Więcej informacji  i porad dla rodziców i uczniów jak radzić sobie w sytuacji doświadczenia przez dziecko zjawiska hejtu  można znaleźć  na stronach :

http://globaldignity.pl/wp-content/uploads/2018/03/Global-Dignity-Poland-HEJT-RODZIC.pdf

http://fundusz-grantowy.pl/wp-content/uploads/2017/11/Poradnik_rodzica.pdf

 

 

Opracowanie – Marzena Zagdan