Konkurs plastyczno-językowy “Idiomy w obrazach”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII .

Tematyka konkursu: prezentacja przysłów, idiomów i powiedzeń języka niemieckiego w formie ilustracji.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej z języka niemieckiego  w formacie A4 prezentującej dane przysłowie, idiom lub powiedzenie.

Technika wykonania pracy: kredka, ołówek, pastele, akwarela, akryl, kolaż.

 

Termin oddania pracy:       20 marca 2019 roku

Osoba odpowiedzialna:       Malwina Odrzywolska

 

Pracę należy opisać na odwrocie w prawym dolnym rogu (drukowanymi literami) podając:

  • imię, nazwisko oraz klasę,
  • tytuł pracy w języku niemieckim,
  • tłumaczenie ilustracji w języku polskim.

W ocenie pracy będzie brana pod uwagę:

  • kreatywność,
  • stopień zrozumienia ilustrowanego tematu przez ucznia,
  • walory estetyczne pracy.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Zapraszam do udziału

Malwina Odrzywolska