Rozkład punktów w dziewięciostopniowej skali staninowej na sprawdzianie w latach 2003 – 2014.

Kolorem żółtym zaznaczono wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły.

stanin 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9

najwyższy

32,9-39,0 31,3-39,5 33,9-39,2 31,4-39,0 31,8-39,5 31,0-38,0 27,8-35,7 30,0-37,7 30,3-37,0 28,1-36,2 30,2-37,2

31,4-37,7

8

bardzo wysoki

31,4-32,8 29,0-31,2 32,4-33,8 29,1-31,3 29,8-31,7 29,1-30,9 25,7-27,7 27,9-29,9 28,5-30,2 26,0-28,0 27,8-30,1 29,3-31,3

7

wysoki

30,2-31,3 27,3-28,9 31,1-32,3 27,4-29,0 28,3-29,7 27,6-29,0 24,2-25,6 26,6-27,8 27,0-28,4 24,3-25,9 26,0-27,7 27,6-29,2

6

wyżej średni

29,0-30,1 25,8-27,2 29,8-31,0 25,8-27,3 26,9-28,2 26,2-27,5 22,8-24,1 24,9-26,2 25,7-26,9 22,9-24,2 24,4-25,9 26,1-27,5

5

średni

27,7-28,9 24,4-25,7 28,5-29,7 24,2-25,7 25,5-26,8 24,8-26,1 21,4-22,7 23,3-24,8 24,3-25,6 21,5-22,8 22,7-24,3 24,6-26,0

4

niżej średni

26,4-27,6 23,0-24,3 27,1-28,4 22,7-24,1 24,2-25,4 23,4-24,7 20,1-21,3 21,9-23,2 22,9-24,2 20,2-21,4 21,2-22,6 23,1-24,5

3

niski

25,0-26,3 21,5-22,9 25,7-27,0 21,0-22,6 22,7-24,1 22,0-23,3 18,8-20,0 20,4-21,8 21,5-22,8 18,9-20,1 19,6-21,1 21,5-23,0

2

bardzo niski

23,2-24,9 19,7-21,4 23,8-25,6 19,2-20,9 20,9-22,6 20,1-21,9 17,1-18,7 18,6-20,3 19,8-21,4 17,2-18,8 17,9-19,5 19,7-21,4

1

najniższy

7,7-23,1 2,0-19,6 11,0-23,7 4,0-19,1 7,2-20,8 5,2-20,0 7,9-17,0 7,6-18,5 8,8-19,7 5,3-17,1 4,8-17,8 7,0-19,6