Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach ogłasza rekrutację do klasy I dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły w dniach 06.05 – 16.05.2019 r.

Zapisów do klasy I można dokonywać codziennie w sekretariacie szkoły, w godz. 7.30 – 15.00

Wniosek o przyjęcie można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej –wniosek_spoza_obwodu_2019