Rodzice uczniów, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli świetlicy w celu pobrania kart zgłoszenia na nowy rok szkolny.

Termin składania uzupełnionych kart upływa  10 czerwca 2019 r.

Autor: M. Zachariasz