W związku ze zmianą terminu spotkań wychowawców klas z rodzicami z 6 na 13 maja informuję, że klasyfikacyjna rada pedagogiczna odbędzie się 13 czerwca 2019 r. (zamiast 10 czerwca). Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych – 12 czerwca 2019 r.

 

Wicedyrektor A. Kosierkiewicz