1. Szczegółowe plany ewakuacji znajdują się na każdym piętrze w budynku szkolnym.
 2. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się i zgodnego z nim postępowania.
 3. Alarm rozpoczyna się ciągłym dzwonkiem trwającym trzy minuty; podobnie brzmi   zakończenie alarmu.
 4. Młodzież i nauczyciele opuszczają sale lekcyjne, pozostawiając przedmioty przyniesione ze sobą. Wychodzą z obiektu także bez odzieży wierzchniej pozostawionej w szatni. Wszyscy poruszają się prawą stroną drogi ewakuacyjnej.
 5. Nauczyciele nie zamykają sal lekcyjnych, pozostawiają klucze w drzwiach. Drzwi do sal jednak są zamknięte.
 6. Zamknięte na klucz pozostają; sala informatyczna i biblioteka. Opiekunowie tych pomieszczeń dokładnie sprawdzają, czy nie pozostał w nich żaden uczeń, zamykają sale, klucze do nich zdają dyrekcji.
 7. Każdy nauczyciel wie, gdzie znajdują się ośrodki ewakuacyjne (obiekty poza szkołą, które mogą w bezpieczny sposób zabezpieczyć młodzież przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych) lub wydzielone strefy bezpieczeństwa.
 8. Każdy nauczyciel opiekuje się uczniami klasy, z którymi w danym momencie ma lekcje, aż do odwołania alarmu.
 9. Nauczyciel zabezpiecza bieżącą  dokumentację szkolną (dzienniki szkolne) zabierając ją ze sobą.
 10. Właściciele samochodów parkujących przed szkołą zobowiązani są do zabrania pojazdów w bezpieczne miejsce.
 11. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły powinni czekać na odwołanie alarmu w bezpiecznej odległości czyli około 50m od budynku szkoły lub w wydzielonej bezpiecznej strefie budynku lub (w razie złych warunków atmosferycznych) w Kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu.
 12. Po uzyskaniu zgody kierującego akcją ewakuacyjną dyżurni klas wraz z opiekunem mogą odebrać okrycia wierzchnie z szatni dla całej klasy. Opiekę w tym czasie nad grupą pełnią jednak osoby funkcyjne mające uprawnienia pedagogiczne – dyrektor, dyżurujący nauczyciel.

 

Opracował: Jarosław Januchta