Miejski Telefon Zaufania – 195-13
(anonimowy, bezpłatny, całodobowy)

 

Telefon zaufania w sprawach rodzinnych – 41 368 18 74
(pon. – pt. 08.00 – 18.00)

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy – 41 345 90 66
Kielce, ul. Olkuska 18

Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej – 41 366 48 47
Kielce, ul. Urzędnicza 7b (całodobowy)

Dziecięcy Telefon Zaufania przy Rzeczniku Praw dziecka – 800 12 12 12

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia – 22 668 70 00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Kielce, ul. 1-go Maja 196
godziny pracy: pon-pt 8.00 – 18.00
tel. 41 368 18 67; 41 368 18 74

Ośrodek Korekcyjno Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
ul. Wiśniowa 3, Kielce
godziny pracy: pon-pt 8.00 – 16.00
tel. 41 362 89 73

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie
ul. Kołłątaja 4, Kielce czynne całodobowo
tel. 41 366 10 52

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65, Kielce
tel. 41 362 72 06; 41 331 53 13
godziny pracy: pon-pt 8.00 – 20.00

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2, Kielce
tel. 41 331 25 24
tel. 41 332 47 84

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii www.ptzn.org.pl
tel. /fax. (022) 827 22 43
tel. (022) 828 26 73
ul. Chmielna 10a/21 00-020 Warszawa

Stowarzyszenie MONAR www.monar.org
ul. Hoża 57 00-681 Warszawa
tel.: (22) 635 95 09, 635 13 26, 635 94 37

 

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzaleznionych „Powrót z U”
Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
tel. (22) 844 44 30

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
ul. Grodzieńska 65
03-750 Warszawa
tel. 22618 65 97

Bezpłatna infolinia 0800 120 289

Ośrodek terapii uzależnienia i współuzależnienia
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 25-433 Kielce
Tel./Fax 041 368-68-31
e-mail: otuiw.kielce@gmail.com
czynne: pon.-pt. 7:30-19:30

NZOZ „Nadzieja Rodzinie”
Zakład Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia z siedzibą przy
ul. Karczówkowskiej 36  w Kielcach
czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 19.00

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Kielcach
25-639 Kielce, Malików 150b
Tel. 41 367 36 93

 

Autor: Marzena Zagdan