Samorząd Uczniowski pragnie podziękować wszystkim, którzy angażowali się w działania Samorządu  i brali aktywny udział w akcjach i wydarzeniach przez nas organizowanych. Jedną z takich inicjatyw była zbiórka odzieży na rzecz budowy studni w Czadzie. Dzięki Wam, udało nam się zebrać na ten cel łącznie 266 złotych i 6 groszy.

Serdecznie dziękujemy !