Jesteśmy szkołą jednozmianową.

Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00, a kończą o 15.30.

Między zajęciami mamy dwie dwudziestominutowe przerwy, podczas których uczniowie jedzą obiad w szkolnej stołówce. W godzinach popołudniowych nasi wychowankowie mogą korzystać z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych.

Naszą ofertę stanowią:

 • zajęcia dodatkowe, podczas których uczniowie mają możliwość uzyskać wyjaśnienia z zakresu omawianego materiału, “poprawić” złą ocenę, zaliczyć zaległy sprawdzian itp.,
 • koła zainteresowań: polonistyczne, językowe, matematyczne, teatralne, informatyczne, przyrodnicze ,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • chór szkolny,
 • nauka pływania na basenie,
 • szkolne koło LOP,
 • gimnastyka korekcyjna,

Uczniowie mają również do dyspozycji:

 • bibliotekę szkolną – doskonale wyposażoną w lektury oraz opracowania naukowe; dodatkowym atutem jest szkolna wideoteka i fonoteka,
 • czytelnię multimedialną z dostępem do internetu – wyposażoną w ramach projektu EFS,
 • świetlicę ze stołówką – serwującą pyszne obiady,
 • dwie pracownie komputerowe – z dostępem do internetu,

Dodatkowo nasi wychowankowie mogą działać w Samorządzie Uczniowskim (klas I-III i IV-VI), współredagować szkolną gazetkę, oszczędzać w SKO (dzięki stałej, wieloletniej współpracy z PKO BP S.A.).

Od wielu lat “Dziewiętnastka” współpracuje z następującymi instytucjami w naszym mieście:

 • z Akademią Świętokrzyską: prowadzimy całoroczne praktyki dla studentów matematyki, biologii i muzyki (szkoły ćwiczeń),
 • z Filharmonią Świętokrzyską: uczniowie raz w miesiącu spotykają się na koncertach w ramach “Akademii Melomana”,
 • z Teatrem im. S. Żeromskiego oraz PTLiA “Kubuś”: organizujemy regularne wyjścia na spektakle teatralne,
 • z MDK i WDK,
 • Miejskim Zespołem  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
 • z MOPR-em.

Nauczyciele “Dziewiętnastki “są pomysłodawcami i organizatorami międzyszkolnych konkursów  przedmiotowych oraz tematycznych przeznaczonych dla uczniów kieleckich szkół podstawowych. Imprezy te na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych naszego miasta.