Klasa VIIIa Klasa VIIIb Klasa VIIIc SP19 Kielce Polska
język polski 69,78%(wysoki) 61,6%(średni) 69,9%(wysoki) 67,1%(wyżej średni) 63%
matematyka 56,89%(wysoki) 40,6%(średni) 50,2%(wyżej średni) 49,23%(wyżej średni) 45%
język angielski 64,8%(wysoki) 60%(wyżej średni) 73,5%(bardzo wysoki) 66,1%(wysoki) 59%

W nawiasach podano wyniki w dziewięciostopniowej skali staninowej.

Średnie wyniki naszej szkoły opublikowane przez OKE Łódź: 

język angielski: 67% (wynik wysoki)

matematyka: 51% (wynik wysoki)

język polski: 68% (wynik wyżej średni)

Średni wynik egzaminu uzyskany przez uczniów naszej szkoły: 62%.

Zobacz wyniki szkoły w porównaniu z wynikami szkół w Kielcach (źródło: echodnia.eu )

Zobacz informacje o wynikach egzaminu na stronie CKE

 

Opracowanie (na podstawie danych CKE):

Grzegorz Miszczyk

Zenona Kowalik

Joanna Wielicka