20.05.2019 uczniowie kl. I “c” ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach wzięli udział w zajęciach przygotowujących ich do aktywnego czytelnictwa. Spotkanie otwarto przedstawieniem kukiełkowym “Bajkowy ambaras”. Po krótkiej pogawędce o tym, jak należy dbać o książki, nadszedł czas na grupowe konkurencje sprawdzające wiedzę ze znanych baśni i wierszyków. Rywalizację rozpoczęto zabawą ruchową nawiązująca do treści obejrzanego teatrzyku. W dalszej części uczniowie losowali za pomocą rzutek pytania “wierszoquizu”. Koło fortuny wyznaczało zaś liczbę punktów, o jaką drużyny walczyły, odpowiadając na pytania związane z baśniami. Ostatnią konkurencją były książkowe kalambury. Zanim podliczono punkty, pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę i zostali pasowani przez panią z biblioteki szkolnej – mgr Iwonę Krzemińską – na czytelników. Zajęcia zakończyły się wręczeniem nagród.

21.05.2019 r., wspólnie z biblioteką szkolną SP 19 zorganizowano w MBP Filii nr 12 uroczyste pasowanie na czytelnika. Wzięli w nim udział uczniowie kl. I b. Otwierające imprezę przedstawienie kukiełkowe spotkało się z prawdziwymi owacjami. Jak na pasowanie przystało, pierwszoklasiści zapoznali się z regułami wypożyczeń, a także poddani zostali testowi na znajomość zasad właściwego postępowania z książkami. Nie zabrakło również drużynowych konkursów sprawdzających wiedzę uczniów na temat dziecięcych wierszyków oraz znanych baśni. Wyścig do chatki Baby Jagi po pierniki z zagadkami wyzwolił w dzieciach ducha rywalizacji. Wszyscy starali się, by zdobyć dla swoich ekip jak najwięcej punktów w zadaniach: “Kim jestem?”, “Wierszoquizie”, “Baśnioquizie”, a także w “Książkowych kalamburach”. Tuż przed wręczeniem nagród za udział w literackich zawodach młodzi czytelnicy złożyli uroczyste ślubowanie.

23.05.2019 r. – na spotkanie połączone z pasowaniem na czytelnika przybyli uczniowie kl. I a SP 19. Na wstępie pojawiła się “Królowa Książek”. Przy jej asyście dzieci uczyły się zasad wypożyczeń oraz właściwego postępowania ze zbiorami bibliotecznymi. Gdy nadszedł czas na sprawdzenie wiedzy na temat baśni i wierszyków, pierwszaki z entuzjazmem przystąpiły do poszczególnych konkurencji. Zdobywanie punktów drużyny rozpoczęły od uzupełniania niedokończonych fragmentów znanych utworów, które umieszczono na piernikach z chatki Baby Jagi. Wiele frajdy dała dzieciom przejażdżka do skarbca po złote dukaty na “Latającym dywanie”. Uczniowie z ochotą wcielali się w Murzynka Bambo “walczącego z wężami”. Nie zabrakło też koła fortuny, baśniowych zagadek oraz przyporządkowywania wylosowanych rekwizytów do odpowiedniego utworu. Niezwykle emocjonującym zadaniem okazało się jedzenie pierników bez pomocy rąk. Podczas zliczania punktów pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę czytelnika, a następnie odebrali wywalczone nagrody. Na zakończenie spotkania pracowników MBP Filii nr 12 czekała niespodzianka! Pierwszoklasiści wraz z wychowawcami i bibliotekarzem szkolnym przygotowali miłe podziękowanie za przygotowane zajęcia.

 

Autor: Iwona Krzemińska