Szanowni Rodzice

W związku z możliwością zakupu ćwiczeniówek do klas IV-VIII po cenie niższej niż przy zakupie indywidualnym proszę wszystkich rodziców o pilny kontakt (do wtorku 27 sierpnia) z wychowawcami klas przez dziennik elektroniczny celem stworzenia przez nich list chętnych do takiego zakupu. Listy zostaną przekazane Radzie Rodziców, która będzie składać zamówienie w wydawnictwie Nowa Era.

Sprawę proszę potraktować jako pilną – chodzi o to by jak najszybciej złożyć zbiorowe zamówienie.

Wicedyrektor szkoły

Andrzej Kosierkiewicz