Ogłaszamy konkurs na napisanie rymowanki, wierszyka związanego z tabliczką mnożenia ozdobiony rysunkiem.

Prace wykonane dowolna techniką w formacie A4 lub A3 dostarczamy do nauczycieli matematyki do 01.10.2019 r.

Jury będzie oceniać pomysłowość, wykonanie i walory estetyczne prac.

Zachęcamy do udziału!

Autorzy: nauczyciele matematyki