SZKOLNE PROJEKTY EDUKACYJNE

Szkoła podstawowa nr 19 w Kielcach rok szkolny 2019/2020

L.p. Przedmiot Opiekun projektu                                        Tytuł projektu Klasa
1. j. polski

 

B. Krzepkowska

 

Sylwetki polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla. VI
2. j. angielski

 

A.     Siwoń „How do J Get to… ?” V
3. geografia

 

A.  Kotulska

 

„Historia naszego regionu zapisana w skałach” VII
4. chemia M. Segieta „Cukier – wróg czy przyjaciel?” VIII
5. biologia M. Muszyńska „Czytamy etykiety- jesteśmy świadomymi konsumentami” V
6. historia M. Kowalik „Kielce – moje miasto” IV- V
7. religia A. Kołkowska „Miłosierdzie drogą chrześcijańskiego życia” VI
8. wychowanie fizyczne J. Januchta,
R. Solnica
„Dziewczęta uprawiają sport”

 

V-VIII
9. fizyka Z. Kowalik „Lasery wokół nas” VII-VIII
10. Zespół humanistyczny Nauczyciele j. polskiego „Happening o I. Sendlerowej” V-VIII
11. Zespół edukacji wczesnoszkolnej Członkowie zespołu „Wiem co jem”. I-III
12. Projekt interdyscyplinarny P. Podlewska- Pająk Kontynuacja projektu ekologiczno – zdrowotnego pn. „Szanuj zieleń, kwiaty, łąkę, przynieś gadżet – zabierz książkę” IV-VIII
13. Zespół humanistyczny M. Waligórska – Ucig „Bohaterom w waszej szkole” VII-VIII
14. Zespół humanistyczny M. Waligórska – Ucig

 

„Apel Znicz Pamięci”

 

IV-VIII
15. Zespół przedmiotów matematycznych Członkowie zespołu „Wszechobecna woda” VI-VII