Dnia 18 grudnia 2014 r. obyła się XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Alfik Humanistyczny”. Wzięło w niej udział ponad 14 tys. uczestników, spośród których wyłoniono 182 laureatów.

W Szkole Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach do konkursu przystąpiło 36 uczniów z klas III-VI. Dziewięcioro z nich uzyskało tytuł Laureata. Są to:

 

Imię i nazwisko

Klasa

Punkty

% punktów możliwych do uzyskania

Miejsce w województwie

Nagroda

Anna Kaczmarska

3

132,5

88,33

1

dyplom i nagroda rzeczowa

Gabriela Niewadzi

3

128,75

85,83

2

dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

Julia Ślewa

4

124,5

83

3

dyplom za uzyskanie dobrego wyniku

Jaśmina Szrek

4

120

80

6

dyplom za uzyskanie dobrego wyniku

Barbara Winiarczyk

4

128,75

85,83

2

dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

Anna Łukawska

5

123,75

82,5

10

dyplom za uzyskanie dobrego wyniku

Anna Szkliniarz

5

123,75

82,5

10

dyplom za uzyskanie dobrego wyniku

Wojciech Radek

5

120

80

14

dyplom za uzyskanie dobrego wyniku

Jagoda Szrek

5

135

90

2

dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

 

Szkolny Koordynator

Ogólnopolskiego Konkursu

“Alfik” Humanistyczny

Grzegorz Miszczyk