Listopad to miesiąc, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Wspominamy bliskich oraz tych, którzy zapisali się w naszej historii ogólnonarodowej i lokalnej. Poprzez naszą pamięć o nich okazujemy szacunek dla ich życia i dokonań.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”.

Pragniemy uświadamiać młodym pokoleniom jak ważna jest znajomość własnej historii. Pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, związanych z historią danego miejsca, społeczności czy regionu. 

W czwartek 31 października uczniowie klas drugich odwiedzili Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przy ul. Planty w Kielcach oraz uczestniczyli w zajęciach  dotyczących tajnego nauczania zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną. Dowiedzieli się, że Niemcom nie tylko chodziło o zdobycie terytorium, ale także o zniszczenie kultury polskiej oraz biologiczną zagładę narodu polskiego. Celem było maksymalnie ograniczenie możliwości rozwoju umysłowego polskiej młodzieży.

 Nauczyciele prowadzili tajne komplety w poczuciu obywatelskiego obowiązku, a młodzież chciała się uczyć i osiągała dobre wyniki.  Podczas okupacji takie nauczanie było zabronione, organizowanie spotkań i uczenie wiązało się z dużym niebezpieczeństwem. Pomimo tego nauczyciele prowadzili zajęcia, uczyli polskości, naszej historii i niejednokrotnie  narażali życie .

PAMIĘTAMY o bohaterstwie i odwadze tych nauczycieli i ich uczniów.

U. Piasecka, G. Jamioł