Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Strona Baltie

Prawo autorskie-dla nauczycieli

 

Katalog Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Learning Apps

Zamiast kserówki

Narzędzia TIK

Kaligrafowanie

Tworzenie kart pracy, puzzli i innych

Blog matematyczny

Superbelfrzy

Wrota wiedzy CEO-baza materiałów z różnych przedmiotów

Enauczanie-nowoczesne metody dydaktyczne

Timetoast – interaktywna oś czasu

Portal Eduscience

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Biblioteka w szkole

Instytut Badań Edukacyjnych

Lektury szkolne

Nauczyciele inspirują w sieci – adresy najciekawszych blogów wybrane przez OPERON

Godzina kodowania

TikowyBelfer -strona główna

Tikowy Belfer-o kostce MERGE

Aplikacje do Kostki MERGE

Cyfrowa-szkoła 

Khan Academy

Flipppity-do tworzenia gier na dysku Google

Despresja. Rozumiesz-Pomagasz

Matematyczne wędrówki

Szalone liczby

Pistacja.tv-wideolekcje z matematyki

Geogebra-zasoby

Specjalni-materiały przydatne w kształceniu specjalnym i na zajęciach rewalidacyjnych

SchoolExpress-bezpłatne zasoby do wykorzystania na różnych lekcjach, mozna tworzyć quizy online

Blog CEO-materiały m.in o nauczaniu zdalnym

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-materiały MEN dotyczące nauki zdalnej

Włącz Polskę –materiały edukacyjne dla dzieci uczących się za granicą (edukacja wczesnoszkolna, j.polski, historia, geografia)

Learnenglish-materiały do nauki j.angielskiego

Deutschfun-ciekawe materiały do j.niemieckiego

Bezpłatne programy do tworzenia Webinariów

Edukacja zdalna-blog CEO

Zdalne lekcje – poradnik MEN, informacje m.in. nt. narzędzi pracy zdalnej

Autyzm w szkole-różne ćwiczenia

Matematyka w podstawówce

Wordwall – portal umożliwiający tworzenie różnorodnych materiałów dydaktycznych