Zobacz planszę z własnościami trapezów (klasa V,VI)

Zobacz planszę z własnościami kwadratów (klasa IV, V)

Oblicz sumę i różnicę liczb całkowitych i zaznacz wynik na osi liczbowej (klasa V, VI)

Znajdź pary równych ułamków (klasa V)

Wykonaj mnożenie ułamków dziesiętnych (klasa V, VI)

Porównywanie ułamków dziesiętnych (klasa IV, V)

Cechy podzielności liczb (klasa V)

Cechy podzielności liczb-2 (klasa V)

Doprowadź wyrażenie algebraiczne do najprostszej postaci (klasa VI)

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego (klasa VI)

Sprawdź czy znasz własności czworokątów (klasa V)

Prawda czy fałsz – własności czworokątów (klasa V)

Rozwiąż krzyżówkę o czworokątach (klasa V)

 

Autor: Joanna Wielicka, Renata Kubicka