W związku z zamknięciem szkół i brakiem możliwości nauki w normalnym trybie, nauczyciele będą stosowali tzw. nauczanie zdalne.

Za pośrednictwem e-dziennika będziemy przesyłać uczniom materiały do zapoznania i zadawać prace domowe. Dodatkowe informacje i materiały będziemy zamieszczać na szkolnej stronie internetowej i Facebooku.

Prosimy rodziców o zmobilizowanie uczniów do samodzielnej nauki i dopilnowanie, aby dzieci, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, unikały kontaktów towarzyskich i przebywały w domu.