Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od 25 marca zaczynamy zdalne prowadzenie zajęć lekcyjnych. Proszę o sprawdzenie nowego planu na stronie internetowej naszej szkoły,
w którym zamieszczono tygodniową liczbę godzin –  http://sp19.kielce.eu/?p=8057

  1. Zajęcia będą realizowane za pomocą: platform edukacyjnych, materiałów wysyłanych uczniom przez e-dziennik lub inne dostępne komunikatory, lekcji online, spotkań nauczycieli z uczniami na komunikatorach internetowych, wykorzystania podręczników, ćwiczeń, kart pracy które uczeń posiada, dopuszcza się również każdy inny sposób, który będzie wspomagał realizację podstawy programowej.
  2. W czasie trwania danej lekcji nauczyciel uczący danego przedmiotu będzie dostępny on-line (kontakt poprzez e-dziennik, ustalone komunikatory, platformy edukacyjne).
  3. Monitorowanie postępów w nauczaniu będzie odbywało się przez dziennik elektroniczny, w którym będą wstawiane oceny oraz informacje na temat postępów w nauczaniu, do e-dziennika dostęp mają zarówno uczniowie jak i ich rodzice (kontakt bieżący).
  4. Każdy nauczyciel ustala godziny konsultacji oraz przekazuje je do informacji uczniom, z którymi prowadzi zajęcia oraz ich rodzicom (przez pocztę e-dziennika, inny sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela lub kontakt telefoniczny jeśli nauczyciel wyrazi na to zgodę).
  5. Prosimy rodziców o dopilnowanie, aby dzieci wykonały wszystkie zalecane przez nauczycieli zadania. Zadania wskazane przez nauczycieli  będą ocenione.