Drodzy rodzice uczniów klas VII i VIII

Wasze dzieci przygotowują się do jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu –  jest nią wybór dalszej ścieżki kształcenia. Proces podejmowania decyzji może być trudny – zarówno dla dziecka, jak również dla Państwa. Powodem tego może być fakt, iż rynek edukacji i pracy dynamicznie się zmienia. Podjęcie właściwej decyzji może ułatwić znajomość  możliwości, talentów, zainteresowań, pasji, mocnych i słabych stron dziecka, jak również zmian w systemie edukacji, najnowszych trendów na rynkach pracy.

Drogi rodzicu, pamiętaj więc, aby wspierać swoje dziecko w decyzji o wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

6 kroków wspierającego rodzica:

  1. Krok pierwszy – zaangażuj się w działania szkoły, wychowawcy, doradcy zawodowego.
  2. Krok drugi – wspieraj swoje dziecko w podejmowaniu decyzji.
  3. Krok trzeci – wspieraj w odkrywaniu siebie, swoich zasobów.
  4. Krok czwarty – wspieraj w szukaniu i analizowaniu zasobów informacji zawodowej ( w tym dotyczącej wiedzy o zawodach).
  5. Krok piąty – wspieraj w wyborze szkoły – to ważne, by okres kilku najbliższych lat był owocnie wykorzystany.
  6. Krok szósty – wspieraj w planowaniu przyszłości, formułowaniu celów.

Podsumowując, masz swój udział w kreowaniu kariery swojego dziecka.