Plan zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Klasy pierwsze:

Poniedziałek          edukacja wczesnoszkolna          3 godziny

j. angielski                                    9.00 – 10.00

Wtorek                     edukacja wczesnoszkolna          3 godziny

Środa                         edukacja wczesnoszkolna          3 godziny

j. angielski                                    9.00 – 10.00

Czwartek                 edukacja wczesnoszkolna           3 godziny

Piątek                       edukacja wczesnoszkolna          3 godziny

religia                                            9.00 – 10.00

Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej odbywają się według ustaleń z wychowawcą klasy.

 

Klasy drugie:

Poniedziałek          edukacja wczesnoszkolna          3 godziny

edukacja muzyczna                      9.00 – 10.00

Wtorek                     edukacja wczesnoszkolna           3 godziny

j. angielski                                     10.00 – 11.00

Środa                         edukacja wczesnoszkolna           3 godziny

j. angielski                                      10.00 – 11.00

Czwartek                 edukacja wczesnoszkolna           3 godziny

Piątek                       edukacja wczesnoszkolna           3 godzin

religia                                            10.00 – 11.00

Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej odbywają się według ustaleń z wychowawcą klasy.

 

Klasy trzecie:

Poniedziałek          edukacja wczesnoszkolna          3 godziny

religia                                           9.00 – 10.00

edukacja muzyczna                     10.00 – 11.00

Wtorek                     edukacja wczesnoszkolna          3 godziny

j. angielski                              9.00 – 10.00

Środa                         edukacja wczesnoszkolna          3 godziny

Czwartek                 edukacja wczesnoszkolna          3 godziny

j.  angielski                         9.00 – 10.00

Piątek                       edukacja wczesnoszkolna          3 godziny

Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej odbywają się według ustaleń z wychowawcą klasy.