Koleżanki i Koledzy!

Samorząd uczniowski zachęca do brania udziału w konkursach dla młodszych i starszych😊

Oto nasze propozycje:

„Cyberpunkt: w służbie zła”

Konkurs jest organizowany w ramach Dni Fantastyki 2020

Na konkurs należy przesłać ilustracje nawiązującą do tegorocznego tematu Dni Fantastyki „Cyberpunkt: w służbie zła”.

Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

Prace należy przesłać mailem.

Każdy uczestnik może zgłosić 2 ilustracje.

Kategorie wiekowe:

– Od 10 do 15 lat

– Od 16 lat

Nagrody:

W kategorii „od 10 do 15 lat” jest to nagroda rzeczowa o wartości 300 zł.

W kategorii „od 16 lat” jest to nagroda pieniężna o wysokości 700 zł.

Link do konkursu:

https://aktualnekonkursy.pl/konkursy-plastyczne/ad/cyberpunk-w-sluzbie-zla-konkurs-na-ilustracje,11515

 

„Bezpieczne dzieci w sieci”

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na tematykę bezpieczeństwa w Internecie rozumianego jako umiejętne korzystanie z jego zasobów, przeciwdziałanie cyberprzemocy, sprawne reagowanie na jej przejawy oraz wyszukiwanie wartościowych treści, które mogą być wykorzystywane w celach edukacyjnych.

Na konkurs należy przesyłać prace plastyczne wykonane na papierze formatu A3.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody:

Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2020.

Link do konkursu:

https://aktualnekonkursy.pl/dla-dzieci/ad/bezpieczne-dzieci-w-sieci-konkurs-plastyczny-dla-uczniow-szkol-podstawowych,11508

Życzymy powodzenia!!!

Opracowanie: Samorząd Szkolny