ZARZĄDZENIE POD PONIŻSZYM LINKIEM:

ZARZĄDZENIE KURATORA