Znamy już wyniki Sprawdzianu szóstoklasistów!

Uczniowie naszej szkoły uzyskali średni wynik 72% z I części Sprawdzianu (język polski i matematyka) i 81% z II części (język angielski). Wyniki ogólnopolskie to 67% z I części i 78% z II części, zaś średni wynik w województwie świętokrzyskim wynosi: 65% z I części i 76% z II części.

Uzyskany wynik  z I części plasuje szkołę w 7 staninie (wynik wysoki)  i w 6 staninie (wynik wyżej średni) z II części Sprawdzianu w skali staninowej ogłoszonej przez CKE.

Średni wynik uczniów naszej szkoły ze Sprawdzianu (łącznie I i II część) to 76,55%, co plasuje szkołę na 12 miejscu w Kielcach (wśród 28 szkół).

Zobacz wyniki szkoły w porównaniu z wynikami innych szkół w Kielcach i województwie świętokrzyskim i łódzkim oraz ranking szkół na www.echodnia.eu

Autor: Joanna Wielicka