Minister Edukacji Narodowej poinformował o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 7 czerwca 2020 r.

Podany został również nowy harmonogram egzaminów:

Tabela z terminami egzaminów 2020. 16-18 czerwca – egzamin ósmoklasisty, 8-29 czerwca – egzamin maturalny bez egzaminu ustnego, 22 czerwca - 9 lipca – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017), 17-28 sierpnia – egzamin zawodowy (Formuła 2019).

Szczegóły na stronie MEN