W tym roku uczniowie po raz pierwszy pisali Sprawdzian szóstoklasistów w nowej formule. Część pierwsza obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki, część druga sprawdzała znajomość języka obcego (uczniowie naszej szkoły pisali z języka angielskiego). Wyniki uzyskane przez uczniów z pierwszej części Sprawdzianu (osobno z języka polskiego i z matematyki) i z drugiej części podane są w procentach.

W tabeli przedstawiono zestawienie średnich wyników procentowych na Sprawdzianie szóstoklasistów w porównaniu ze średnimi wynikami w Polsce i województwie świętokrzyskim:

I część II część
ogółem j.polski matematyka j.angielski
Polska 67% 73% 61% 78%
Woj. świętokrzyskie 65% 71% 59% 76%
SP 19 71,7% 72,7% 70,6% 81,4%

Autor: Joanna Wielicka