Koleżanki i koledzy!

Przed nami kolejne tygodnie nauki zdalnej, dlatego chcemy przypomnieć podstawowe zasady etykiety internetowej.

Netykieta –  jak być zawsze mile widzianym internautą 😊

Etykieta ta nie jest skodyfikowana, ale wynika z konieczności właściwego zachowania się w sieci i jej nieprzestrzeganie może spotkać się z określonymi konsekwencjami.

Netykieta zwraca więc uwagę na możliwe do pojawienia się sytuacje i pokazuje jakie formy reakcji na nie są dopuszczalne, a jakie zakazane.

Przede wszystkim ważne jest, aby nikogo w Internecie nie obrażać, a ewentualną krytykę formułować w sposób kulturalny i zgodny z rzeczywistością. Nie należy wydawać pochopnych osądów tylko dlatego, że czujemy się w sieci anonimowi. Jeśli publicznie zwracamy komuś uwagę, powinno być to starannie przemyślane. Dobrze jest wcześniej zrobić to w formie prywatnej, a dopiero gdy to nie poskutkuje uciec się do publicznego zwrócenia uwagi.

Tak jak w życiu realnym – należy mieć szacunek do innych ludzi, tego co myślą i jakie poglądy prezentują. Warto ponad to pisząc zachować formę grzecznościową i pisać określenia typu “Tobie”, “Ciebie” z dużej litery.

W zakresie komunikacji elektronicznej zarówno na blogach, stronach internetowych, jak i poczcie elektronicznej powinno się przestrzegać określonych zasad.

Są to przede wszystkim:

 1. bezwzględny zakaz stosowania wulgaryzmów
 2. nie wysyłanie wiadomości uznawanych powszechnie za SPAM
 3. akceptowanie reguł wypowiadania się w danej grupie – na przykład sposobu kodowania liter
 4. nie należy zapychać skrzynek internetowych innym internautom (jeśli wysyłamy e-maile większe niż 200KB należy uprzedzić adresata o tym). Dodatkowo warto pakować załączniki programem do kompresji
 5. nie należy cytować całych wiadomości, chyba, że jest to na prawdę konieczne
 6. wysyłane wiadomości powinny mieć sprecyzowany temat. Nie mniej jednak temat powinien być zwięzły – w temacie nie piszemy wiadomości, tylko
 7. sugerujemy czego będzie dotyczyła
 8. listy e-mailowe powinny być pisane w formacie tekstowym, a nie HTML-u
 9. należy unikać robienia błędów ortograficznych, dbać o prawidłową stylistykę, używać narzędzi sprawdzających pisownię
 10. nie powinno się pisać całego tekstu dużymi literami – jest to nieczytelne i źle odbierane
 11. należy używać programu antywirusowego na swoim komputerze (aby minimalizować ryzyko przesłania wirusów innym osobom – na przykład w przesłanym załączniku)
 12. na forach dyskusyjnych należy pisać konkretnie i na temat
 13. konieczne jest szanowanie prywatności innych – na przykład: prowadząc bloga zastanówmy się zanim opiszemy dokładnie kogoś, kto poczuć się może urażony ujawnieniem swojej prywatności. Nie warto również powtarzać wpisów, pisać wielokrotnie o tym samym i w ten sam sposób
 14. kolorystyka tworzonych stron powinna być przyjemna dla oczu innych internautów
 15. na pierwszej stronie witryny nie warto umieszczać bardzo dużych plików – ponieważ strona będzie się ładowała tak długo, że zniechęci część internautów do pozostania na niej
 16. absolutnie nie wolno plagiatować, kopiować i wklejać cudzych tekstów bez podawania przypisu czy źródła. Postępując w ten sposób dokonuje się kradzieży cudzej własności
 17. strony internetowe powinny być na bieżąco uaktualniane i kontrolowane przez swoich właścicieli.

Netykieta to zbiór zasad, które powinny być naturalne i oczywiste dla każdego internauty. Nie zawsze jednak zasady te są przestrzegane.

Najczęstsze formy łamania netykiety:

 1. Publikacja niezgodnych z prawem treści (promowanie alkoholu wśród młodzieży, zachęcanie do używania środków narkotyzujących, obrażanie ludzi innej narodowości, namawianie do popełnienia przestępstwa, pisanie pomówień, ujawnianie cudzych danych osobowych).
 2. Przywłaszczanie cudzych tekstów.
 3. Pisanie wulgaryzmów na forach czy grupach dyskusyjnych, a także niekulturalne wyrażanie opinii o innych internautach. Netykieta zezwala na wymianę poglądów, jednak sprzeciwia się kłótni wykorzystującej obelgi, wyzwiska, agresję słowną.
 4. Wywieranie nacisku na inne osoby poprzez obrażanie, przesyłanie fałszywych i napastliwych przekazów (popularnie takie zachowanie określane jest jako trollowanie).

Opracowanie: Samorząd Szkolny

Źródło: https://www.heuristic.pl/blog/internet/Netykieta-podstawowe-zasady-jak-byc-zawsze-mile-widzianym-internauta;116.html