Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach przypomina, że termin składania  wniosków o przyjęcie dziecka  spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej mija dnia 14.05.2020 r. Wnioski proszę przesyłać drogą mailową na adres szkoły: szkp19@wp.pl

Wniosek można pobrać tutaj: WNIOSEK SPOZA OBWODU 2020.

Zobacz: harmonogram rekrutacji klas 1