Drodzy Rodzice
Informujemy, że od 13 maja 2020 r. przyjmowane będą podpisane wnioski wraz z
dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Wnioski należy złożyć
w Sekretariacie Szkoły  w godzinach 8.00 – 15.00.
Rodzice przed udaniem się do placówki proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikiem
sekretariatu szkoły (41-367486), w celu ustalenia dogodnego terminu dostarczenia wniosku.

Nowe terminy, to:
13.05.2020 r. – 21.05.2020 r. do godz. 15:00 – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
08.06.2020 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach),
08.06.2020 r. – 15.06.2020 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci
nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

18.06.2020 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie
list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.