1. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka https://dokumenty.men.gov.pl/Rekomendacje_GIS_%E2%80%93_zajecia_rewalidacyjne.pdf https://dokumenty.men.gov.pl/Rewalidacja_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf
  2. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna: https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_%E2%80%93_edukacja_wczesnoszkolna.pdf
  3. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół: https://dokumenty.men.gov.pl/Konsultacje_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf
  4. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. Egzaminu ósmoklasisty https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
  5. Wytyczne przeprowadzania egzaminów:
  6. Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów
    WYTYCZNE​_Przeprowadzanie​_egzaminów.pdf
  7. Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN

 

Dyrektor szkoły

mgr Dorota Mętrak