Szanowni Państwo!

W związku z decyzją MEN o częściowym przywróceniu pracy szkoły informuję:

 

  1. Od dnia 25 maja 2020 r. nauczanie w szkole nadal realizowane będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Od dnia 25 maja 2020 r. w szkole mogą być prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I–III prowadzone przez wychowawców świetlicy szkolnej. Do 14 czerwca rodzicom w dalszym ciągu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.
  3. Od 25 maja 2020 r. w szkole mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zajęcia rewalidacyjne – w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.
  4. Od 25 maja 2020 r. organizuje się konsultacje dla uczniów klas VIII: o harmonogramie konsultacji będziemy informować za pośrednictwem dziennika elektronicznego rodziców oraz uczniów, którzy zostali zgłoszeni do wychowawców.
  5. Od 1 czerwca 2020 r. organizuje się konsultacje dla uczniów klas I – VIII.
  6. W dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

 

W szkole obowiązuje Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach w związku z wystąpieniem COVID-19.

Proszę się z nimi zapoznać i stosować do nich w przypadku zdecydowania się na skorzystanie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, konsultacji lub zajęć rewalidacyjnych.

 

W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z zajęć na terenie szkoły, warunkiem koniecznym jest wypełnienie Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedur są zobowiązani do przekazania wychowawcy na adres mailowy.

 

Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Dorota Mętrak

 

  1. SP19_Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID
  2. SP19_Oświadczenie rodzica
  3. SP19_Zasady bezpiecznego pobytu w świetlicy