W roku szkolnym 2015 / 2016 został wybrany poniższy skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Przemysław Kaczmarski

Zastępca przewodniczącego: Julia Cieślińska

Sekretarz: Elżbieta Kaczmarska

Skarbnik: Hanna Bilińska – Woźniak

Skład Komisji Rewizyjnej:

Sylwia Adamczyk

Justyna Kasińska

Agnieszka Walendzik – Ostrowska

Autor: Rada Rodziców