W roku szkolnym zostały zaplanowane następujące terminy zebrań Rady Rodziców.

• 28 października 2015 roku godz. 17.00 (zmiana terminu)

• 14 grudnia 2015 roku godz. 16.30

• 13 lub 14 stycznia 2016 roku godz. 16.30

• 11 lutego 2016 roku godz. 16.30

• 14 marca 2016 roku godz. 16.30

• 11 kwietnia 2016 roku godz. 16.30

• 9 maja 2016 roku godz. 16.30

• I połowa czerwica 2016 roku godz. 16.30

Terminy spotkań mogę ulec zmianie jeżeli zaistnieją poważne, obiektywne przyczyny.

Autor: Rada Rodziców