W tym roku szkolnym został uruchomiony rachunek bankowy, na który można wpłacać pieniądze na Radę Rodziców:

15 1020 2629 0000 9402 0314 5786

Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa nr. 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

ul. Targowa 3

25-520 Kielce

tytułem: Wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka + klasa

Wpłata za pierwsze dziecko wynosi 40 zł, natomiast drugie i każde kolejne wynosi 30 zł.

Wpłaty gotówkowe przyjmujemy bezpośrednio po zebraniach oddziałowych według harmonogramu  lub za pośrednictwem przedstawiciela oddziału w Radzie Rodziców.

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

Prosimy o dokładne określenie czego dotyczy wpłata: czy jest to wpłata na Radę Rodziców czy na określony konkurs. (wówczas prosimy o podanie nazwy konkursu).

Autor: Rada Rodziców