NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru na rok szkolny 2020/2021

Uczniowie kończący szkoły podstawowe składają wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej https:// kielce.e-omikron.pl/
Kandydat, aby móc złożyć wniosek do wybranych szkół, zakłada swoje konto poprzez wybranie opcji „Wprowadź wniosek”, a następnie wpisuje numer PESEL, imię i nazwisko oraz ustala swoje indywidualne hasło dostępu do systemu.
Hasło wraz z numerem PESEL kandydata będzie niezbędne do ponownego zalogowania się do Systemu. Na kolejnych etapach rekrutacji kandydat w Systemie będzie mógł wprowadzić oceny ze świadectwa i punkty z egzaminów ósmoklasisty, sprawdzić status wniosku (czy został zatwierdzony), a także do której szkoły został zakwalifikowany i przyjęty.

Więcej informacji można znaleźć tu: KANDYDAT – informacja o naborze