Rodzice zainteresowani zapisem dzieci do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 proszeni są o wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie do sekretariatu Szkoły do dnia 19 czerwca 2020r. (osobiście lub drogą elektroniczną na adres mailowy szkp19.sekretariat@wp.pl).

Druk karty zgłoszenia do pobrania: karta_zgloszenia

Karta zgłoszenia dostępna jest również w sekretariacie szkoły.

                                                                          Kierownik świetlicy:

 Marzena Zachariasz