Informujemy, że 13 grudnia 2017 r. odbędzie się w naszej szkole XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Humanistyczny”. Termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoły mija 29 listopada 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym udział uczniów w konkursach Alfik, Kangur, Olimpus będzie opłacany przez Radę Rodziców. Wpłata na konkurs jest niezależna od wpłaty rocznej na Radę Rodziców.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa i nazwa konkursu.

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 15 1020 2629 0000 9402 0314 5786.

13 grudnia 2017 r.  odbędzie się Konkurs „Alfik Humanistyczny”:

  • kwota wpisowego – 9,00 zł,
  • termin wpłaty: do 12 grudnia 2017 r.,
  • zgłoszenia u nauczycieli języka polskiego i wychowawców klas II-III do 28 listopada 2017 r.

Prosimy o dopisanie nazwy konkursu przy wpłacie  (np. tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, Alfik Humanistyczny).

Regulamin konkursu dostępny pod adresem: http://jersz.pl/contest,5,tab_14.html

Zadania konkursowe z lat ubiegłych: http://jersz.pl/contest,5,tab_15.html

Adres e-mail Rady Rodziców: rrsp19.kielce@o2.pl

Informacje o konkursie znajdują się w dalszej części artykułu.

 

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.

Celem ogólnopolskiego konkursu „Alfik Humanistyczny” jest promocja uzdolnionej humanistycznie młodzieży, popularyzacja literatury, sztuki i kultury języka polskiego oraz rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów.

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 7 i gimnazjalistów. Test konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania i może zawierać pytania z zakresu języka polskiego (gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), sztuki, geografii, wiedzy ogólnej (współczesnego życia społeczno-kulturalnego). Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.

Organizatorzy