Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Dobiega końca ten wyjątkowy i trudny dla nas wszystkich rok szkolny. W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z panującą na świecie pandemią COVID-19. Dosłownie  z dnia na dzień zmieniła się cała nasza edukacja. Nic nie było „normalne”, wszyscy musieliśmy uczyć się nowych form i metod pracy zdalnej oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy też błędów.  Pomimo tego cieszymy się, że udało nam się wspólnie realizować kształcenie na odległość. To jest nasz wspólny sukces dydaktyczny.  Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie i Wychowankowie. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas z satysfakcją z osiągniętych wyników.

W związku z nadal obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości zakończenia roku szkolnego. Nasi nauczyciele pożegnają się ze swoimi wychowankami podczas spotkań on-line, w wyznaczonym przez nich terminie.

Rozdanie świadectw promocyjnych do klas programowo wyższych planowane jest na wrzesień.

  • Klasy VIII – świadectwa ukończenia szkoły

 

W piątek 26 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 uczniowie klas 8a i 8b na spotkaniu z wychowawcami otrzymają świadectwa ukończenia szkoły na boisku szkolnym. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania własnego długopisu, którym podpisywać będzie odbiór świadectwa. Poza długopisem uczeń niczego więcej nie przynosi.

 

  • KLASY I-VII

Tylko w wyjątkowych sytuacjach – dla uczniów klas I-VII, którym świadectwo jest niezbędne  –  będą dyżury wychowawców na boisku szkolnym (lub przy wejściu do szkoły) i możliwość osobistego odebrania świadectwa według grafiku:

 

26 czerwca 2020 r. (piątek)

– godz. 11.00-12.00 – klasy 7a i 7b

– godz. 12.00-13.00 – klasy 6a, 6b, 6c, 6d

– godz. 13.00-14.00 – klasy 5a, 5b, 5c

30 czerwca 2020 r. (wtorek):

– godz.  9.00-10.00 –  klasa 4a

– godz. 10.00-11.00 – klasa 3a, 3b

– godz. 11.00-12.00 – klasa 2a, 2b, 2c

– godz. 12.00-13.00 – klasa 1a, 1b

Szczegóły podadzą wychowawcy poszczególnych klas.

 

Przypominam, że wszystko musi się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami).

 

UWAGA! Z uwagi na obostrzenia rodzice nie mogą towarzyszyć swoim dzieciom podczas odbioru świadectw. Świadectwo powinien odebrać UCZEŃ – przypominam: tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

 

(Świadectwa będzie można odbierać również w czasie wakacji w sekretariacie w godzinach 9.00 – 12.00)

Z szacunkiem

dyrektor Dorota Mętrak