Wydawanie Zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbywać się będzie przy wejściu do szkoły w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek):

– godz. 12.00-13.00 – klasa 8a

– godz. 13.00-14.00 – klasa 8b

oraz od poniedziałku 3 sierpnia w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-13.00.

Po odbiór zaświadczeń prosimy zgłaszać się w maseczkach.

 

wicedyrektor

  Andrzej Kosierkiewicz