W związku z wznowieniem zajęć w Szkole od 01.09.2020 r. Rodzice uczniów zainteresowani zapisaniem dzieci do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 proszeni są o wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie do świetlicy lub sekretariatu Szkoły do dnia 2 września 2020 r.

Jeśli upoważniacie Państwo inne osoby do odbioru dziecka ze świetlicy, muszą one również wypełnić Załącznik do upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy.

Druk karty zgłoszenia oraz załącznik do upoważnienia można pobrać poniżej lub z sekretariatu.

Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia do świetlicy

Załącznik do upoważnienia do obioru dziecka

Kierownik świetlicy
Marzena Zachariasz